Mienie przesiedlenia

Mienie przesiedlenia
Aby wysłać mienie przesiedlenia do docelowego, nowego miejsca zamieszkania, trzeba mieć odpowiednie dokumenty, zgodne z unijnymi i polskimi przepisami celnymi oraz zapewnić sobie adekwatny środek transportu. Przewóz samochodu czy innego mienia przesiedlenia trwa średnio około 6 tygodni. W pewnych przypadkach można starać się o zwolnienie z opłaty celnej. Jeśli Jesteś zainteresowany taką usługą – zapraszamy po więcej informacji do naszej agencji celnej!